Kompetens och engagemang som ger resultat

Goda råd är lönsamma

Tänker du på rådgivning som hjälp med skatter, eller det komplicerade området moms där det är så lätt att göra fel, så är du absolut på rätt spår. Men för riktigt bra rådgivning, både för dig som ägare och för bolaget, krävs mer än att titta på siffror – man måste ta ett helhetsgrepp och utgå från hela företaget.

I vårt rådgivande arbete lägger vi stor vikt vid att analysera ditt företag. Vi ser till både företagets och företagarens bästa, och tittar på helheten: produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och så vidare. På så sätt får vi en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling, till exempel genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför besluten.

Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, att ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i branschen och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Vi gör konkurrens- och benchmarking-analyser. Du får även råd inom många viktiga områden, till exempel ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

Hör av dig om du vill hitta nya affärsfördelar genom kompetent rådgivning!

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Moms – se upp så att kvittot innehåller alla uppgifter

Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 2017

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker